Main Page Sitemap

Bantuan azam niaga 2013


bantuan azam niaga 2013

Permohonan, mereka yang layak boleh medaftar untuk program 1Azam di Pejabat Pembangunan Negeri yang terdekat.
Antara projek montage laguna beach promotion code pertanian yang dapat dilakukan melalui Azam Tani termasuklah ternakan, tanaman yang membolehkan individu mendapat pulangan yang cepat, pertanian berkelompok, dan projek hiliran hasil pertanian.
Langkau ke kandungan utama, program 1Azam diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar menjana peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka.
Di samping itu, Jelajah 1 Azam yang akan dilaksanakan oleh Menteri kpwkm di tujuh buah negeri iaitu Kedah, Perak, Johor, Pahang, Kelantan, Sabah, dan Sarawak dalam memberi pendedahan ilmu mengenai pengurusan kewangan dan keusahawan diharapkan mampu untuk memberi manfaat dalam mengubah taraf hidup rakyat Malaysia.George town: Bagi kebanyakan, peti sejuk adalah kesimpulan diketepikan dalam isi rumah moden.Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (sara 1Malaysia).Kpwkm juga menawarkan projek Azam Kerja untuk menarik individu secara penempatan kerja.Setiap projek mempunyai fokus berbeza bergantung kepada keperluan peserta bagi membantu mereka keluar dari paras kemiskinan.Syarat Permohonan Program 1 Azam, individu yang berminat untuk membuat permohonan Program 1 Azam perlulah mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh kpwkm.Program 1azam, pusat Bersalin Berisiko Rendah (pbbr pusat Panggilan 1Malaysia.Share in: Amanah Saham 1Malaysia (AS1M bantuan Buku 1Malaysia (BB1M).Projek Azam Khidmat yang mendapat kerjasama daripada kpwkm dan AIM akan memberi latihan kemahiran bagi perkhidmatan yang ingin diceburi oleh individu dalam projek ini.Ini membolehkan mereka yang produktif tanpa memerlukan kemahiran dan pendidikan tinggi untuk mendapatkan latihan kemahiran yang bersesuaian dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia.Tel : Faks.
Puan boleh memohon dengan mengambil borang di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berhampiran tempat tinggal tuan/puan dan untuk maklumat lanjut puan boleh terus menghubungi di talian : Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Bahagian Keningau, Peti Surat 112, 89007 Keningau, Sabah.
Program 1 Azam termasuk Azam Niaga dan Azam Khidmat telah menarik pelbagai individu untuk menyertai sebanyak 20 perniagaan mikro yang telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (kpwkm).Permohonan mestilah mengikut syarat-syarat yg ditetapkan iaitu terbuka kpd kategori OKU, Ibu Tunggal dan Warga Emas yang menjadi Klien JKM atau Klien yang menerima bantuan kewangan dari JKM.Faktor pemilihan program Azam, projek Azam Niaga yang dilaksanakan oleh kpwkm pula akan memberi kredit mikro dan kemudahan latihan kepada individu untuk berniaga secara kecil-kecilan dalam menjual barangan kraftangan, produk makanan dan minuman, serta perniagaan runcit.Projek ini telah mendapat kerjasama daripada agensi kpwkm dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).Individu mempunyai minat, berpengalaman, dan berkemahiran dalam menjalankan perkhidmatan dan perniagaan secara skala kecil yang telah ditetapkan oleh kpwk.Tetapi bagi sesetengah orang, memiliki satu cara makanan boleh diletakkan di atas meja makan.Projek Azam Tani juga telah mendapat kerjasama daripada Kementerian Pertanian dan beberapa agensi lain di peringkat negeri.Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling.
Jumlah peruntukan hampir RM48 juta yang telah diperuntukkan kepada kpwkm juga telah digunakan dalam melaksanakan program 1 Azam yang melibatkan kos barangan peralatan program.
Individu telah didaftarkan dengan sah sebagai salah satu peserta eKasih bagi kategori Miskin electrical equipment handbook troubleshooting and maintenance atau Miskin Tegar.


Sitemap